По статистика около 70% от загиналите при пожар хора са в резултат на задимяването. Изводът е, че системите за димо защита са прякосвързани с опазването на живота и здравето на хората при пожар в сградите.


Виж повече
Пожарогасителните системи се изграждат с цел, защитата на сградите и обитателите им от пожар чрез своевременно откриване на огъня и ограничаване на неговото разпространение.
Виж повече
Съвременните тенденции в строителните конструкции са насочени към увеличаване използването на стомана, независимо от типа на сградата. Тя предлага много предимства спрямо другите строителни материали, но е податлива към корозия и има ниска носеща способност при пожар.
Виж повече
Пожароизвестителните системи са средства за автоматично откриване и сигнализиране началната фаза на пожара.
Виж повече
Пожароустойчивите врати са предназначени за предотвратяване разпространението на пожар от едно помещение в друго, както и осигуряването на безопасна евакуация през тях.Виж повече
Пожарни системи ЕООД работи със сертифицирани и опитни проектанти, които работят с най-новите софтуерни въведения, за да осигурят за нашите клиенти висококачествени проекти за пожарна безопасност.
Виж повече

" Пожарни системи" ЕООД

Проектиране и изграждане на системи за димозащита

Добре дошли

Пожарни Системи“ ЕООД е създадена с единствената цел да осигурява безопасност за своите клиенти и партньори, чрез предоставянето на качествени продукти и цялостни, иновативни инженерингови решения.

С 25 годишния си опит ние се стремим да прилагаме новостите в сферата на пожарната защита – в дистрибуцията на противопожарна техника и пожарогасителни вещества, както и в проектирането, изпълнението и поддръжката на пожарозащитните системи.

Някои от нашите обекти

МОЛ Плевен

Изпълнени са следните мерки за пожарна безопасност: Монтаж на пожарогасителна система; Монатж на пожароизвестителна система; Монтаж на системи за димоотвеждане; […]

„Пластхим“ Аксаково

Изпълнени са следните мерки за пожарна безопасност: Монтаж на пожарогасителна система; Монатж на пожароизвестителна система; Монтаж на 35 бр. димни […]

Логистичен парк Варна

Изпълнени са следните мерки за пожарна безопасност: Монтаж на пожарогасителни системи; Монтаж на пожароизвестителни системи; Монтаж на сградни водопроводни инсталации […]

Девня цимент

Изпълнени 36 бр. пожарогасителни системи. Наличието на различни типове обекти за пожарозащита наложи използването на различни системи за пожарогасене: Водни; […]