МОЛ Плевен

Изпълнени са следните мерки за пожарна безопасност: Монтаж на пожарогасителна система; Монатж на пожароизвестителна система; Монтаж на системи за димоотвеждане; […]

„Пластхим“ Аксаково

Изпълнени са следните мерки за пожарна безопасност: Монтаж на пожарогасителна система; Монатж на пожароизвестителна система; Монтаж на 35 бр. димни […]

Логистичен парк Варна

Изпълнени са следните мерки за пожарна безопасност: Монтаж на пожарогасителни системи; Монтаж на пожароизвестителни системи; Монтаж на сградни водопроводни инсталации […]

Девня цимент

Изпълнени 36 бр. пожарогасителни системи. Наличието на различни типове обекти за пожарозащита наложи използването на различни системи за пожарогасене: Водни; […]