Представляват гъвкави тръбопроводи с машинно свързани присъединители тип „Щорц“.