Централите за управление са предназначени за управление на всички движещи се компоненти в една ВСОДТ (вентилационна система за отвеждане на дим и топлина), като:

 • димни люкове;
 • моторни вентилатори;
 • приточни отвори;
 • димни завеси;
 • димни клапи;

       За да може да активира оперативните елементи, централата за управление получава и обработва сигнали от следните източници:

 • датчиците на пожароизвестителната система (ПИС);
 • пожароизвестителната централа (ПИЦ);
 • бутонни известители на ПИЦ;
 • бутонни известители на ВСОДТ;
 • датчици за дим на ВСОДТ;
 • спринклерна инсталация;

       „Пожарни Системи“ ЕООД предлага централи за управление на димоотвеждащи системи на фирма “GRASL”, модели „RWZ“, със следните параметри:

–  24 V изход за задвижвания ;

– Линия за сигнализация за автоматични пожароизвестители;

– Сигнална линия за бутона за съобщения;

– Възможност за свързване на пожароизвестителна централа за активиране на алармената функция.

       Централите могат да се окомплектоват и с интегрирана контролна система за вятър и дъжд на фирма „GRASL”

       Контролната система за вятър и дъжд е снабдена със сензори, чиято цел е да следят посоката на вятъра и наличието на дъжд. Така централата ще отвори само този люк, който е на подветрената част на сградата. Контролната система притежава следните параметри:

 • Прагът на реакция на сензора за дъжд може да се регулира (от лек ръмеж до пороен дъжд);
 • Моментът за реакция към скоростта на вятъра се регулира (от лек бриз до бурен вятър) (приблизително 5 m/s – 15 m/s или приблизително 20km/h – 60km/h);
 • Светлинна индикация за вятър и дъжд (жълто) върху модула. Когато сензорът реагира, светва индикация WRS върху вратата на контролния център.