Противопожарният струйник е предназначен за прецизно насочване на струята от противопожарния шлнаг. Създават сбита и разпръсната струя.