Спринклерите са част от пожарогасителната система. Тяхната цел е да освобождават водата при достигането на определена температура на пожара. Принципът на задейстане е прост: задействането  се осъществява чрез стъклени ампули съдържащи течност, която при определена температура се разширява до тяхното счупване. Този процес освобождава отворите на  нагретите спринклерни глави , като в резултат на което през тях потича вода. Водното течение се сблъска с дефлектор, който разпределя гасителния агент в определени по размер и гасителни свойства насока. Най-често се използват спринклери с температурна активация 68 С0.