Пожарни системи ЕООД извършва следните сервизни дейности:

  • Сервиз на пожарогасители;

  • Сервиз на пожарогасителни системи (ПГС);

  • Сервиз на пожароизвестителни системи (ПИС);

  • Сервиз на сградни противопожарни табла;

  • Сервиз на вентилационни системи за отвеждане на дим и топлина (ВСОДТ);