„Пожарни Системи“ ЕООД работи със сертифицирани и опитни проектанти, които работят с най-новите софтуерни въведения, за да осигурят за нашите клиенти висококачествени проекти за пожарна безопасност. Нашият проектантски екип непрестанно усъвършенства методите за проектиране, за да достигне по-висока ефективност и да осигури плавното и експедитивно придвижване на всеки проект. За изготвянето на нашите проекти ние използваме най-новите версии на AutoCAD, CorelDRAW, AutoSprink, HydraCAD, NavisWorks, Revit MEP. Нашият екип от проектанти работи усилено, координирайки своята работа, за да се постигне по-малко промени в проектите, закъснения по проекти и поръчки на чертежи. Опитът натрупан през последните 25 години, както и обученята, които нашият проектански екип преминава, му помагат  да намира креативни и икономически ефективни решения на проблемите за пожарообезопасяването на обекти от всякакъв тип. Ние държим да сме в течение на новостите на пазара и предложенията на производителите – така винаги можем да ви предложим най- изгодните решения.

Основни дейности:

  • Изготвяне проекти по Пожарна Аварийна Безопасност (ПАБ);
  • Проекти за димозащита и димоотвеждане;
  • Проекти за огнезащита на конструкции;
  • Проекти за пожарогасене;
  • Проекти за пожароизвестяване;
  • Евакуационни планове.