Статистиката показва, че използването на кухненски противопожарни системи драстично намалява загубите и повредите при възникването на пожар. Наличието на подобна система Ви осигурява сигурността, че работният процес няма да бъде прекъснат дори и в критична ситуация, която потушена бързо ще мине почти незабелязано. В заведенията в България масово не се спазват Европейските стандарти за пожарна безопасност. Това създава предпоставка за възникване на инциденти, които не само струват скъпо, но и водят до затваряне на заведението за неопределен период от време.

       „Пожарни Системи“ ЕООД предлага пожарогасителни системи за кухни на фирма „DIMENTER“. „DIMENTER“ предлагат най- сигурните решения за противопожарна защита в сферата на ресторантьорството. Предимствата на нашите противопожарни кухненски системи са:

  • осигуряват 24 часова защита и спокойствие 7 дена в седмицата;
  • системите „DIMENTER“ използват специално разработен агент, които осигурява бързото потушаване на възникналия пожар и предпазва от повторно възпламеняване;
  • след потушаването на огъня специалната формула на агента позволява той бързо и лесно да бъде почистен без да оставя каквито и да е следи.

       За всеки клиент ние сме в състояние да предложим индивидуален проект, съобразен с необходимостите на клиента и желаната степен на защита, срещу най-изгодната цена. Пожарогасителната система „DIMENTER“ е предназначена за гасене на запалвания и пожари в кухненски уреди работещи на газ или електроенергия. Системите могат да бъдат внедрени в съоръжения на всички аспирационни системи, защитаващи уредите за приготвяне хранителни продукти във фритюрници, скари и котлони, ползващи електоенергия или природна газ. Пожарогасителна система „DIMENTER“ е оборудвана с топлинни датчици, които се задействат при зададена/определена/ температура. След достигане на посочената температура, системата автоматично спира подаването на газ или елетроенергия към уредите и задейства гасителният агент за гасене на пожара. Системата използва гасителният агент при пожари клас F за горими мазнини и масла на растителна или животинска основа.