Газовите пожарогасителни системи са изключително подходящи за обекти в които пожарът трябва да се потуши още в началната му фаза на разпространение, както и за обекти с висококачествени системи и съоръжения, които могат да бъдат увредени от други пожарогасителни агенти. Газовите пожарогасителни инсталации с инертни газове работят на принципа на редуциране на нивата на кислород в помещенията до такива стойности които не позволяват поддържане на горене. Системите могат да се управлвчват ръчно и автоматично, както и да се свържат към пожароизвестителната система на обекта. Системата е изградена от един или повече цилиндъра (изпълнени с гасителен агент), които са свързани с тръбна мрежа завършваща с дюзи. Всеки от цилиндрите е комплектован с клапан, който мигновено изпуска гасителния агент. Клапанът освобождава безцветен газ, който не променя видимостта в помещението.