Пожарогасителните системи се изграждат с цел, защитата на сградите и обитателите им от пожар чрез своевременно откриване на огъня и ограничаване на неговото разпространение. Пожарни системи ЕООД предлага изграждането на водни, газови и прахови пожарогасителни инсталации. Изборът на конкретна система в голяма степен зависи от предназначението на сградата или помещението и предварително определеното ниво на безопасност за хората, имуществото и съоръженията. Дългогодишният опит и високата квалификация на нашите монтажници им позволява да изпълняват в срок и с перфектно качество всякакви пожарогасителни инсталации, независимо от сложноста им.