Пожарогасителите са уреди за първоначално гасене на пожари. Използват се за гасене на малки пожари в началната фаза на горене. Ние предлагаме на нашите клиенти прахови, водни (водопенни) и СО2 пожарогасители. Видовете пожарогасители са в съответствие с типа на горящия материал, който ще бъде гасен. Най-общо казано, пожарите се класифицират според горящия материал – напр. хартия, мазнина, електрическо оборудване и т.н. Разделят се на 4 основни вида. Разбирането на четирите различни вида пожар е изключително важно. То ще ви позволи да използвате правилния пожарогасител. В случай, че използвате грешен пожарогасител, вие може да загубите контрол върху пожара и дори да не сте в състояние да го изгасите.

А – Твърди вещества и отпадъци – дърво, текстил, хартия, гума, пластмаса;

В – Горими течности – бензин, нафта, масло, ацетон;

С – Горими газове – метан, пропан-бутан;

D – Горими метали – калий, натрий, магнезий, алуминий;

Повечето пожарогасители имат етикет, означаващ за гасенето на кои класове пожари те са проектирани.

  1. Прахови пожарогасители (АВС): За пожари Клас “А”, “В” и “С”. От 1 до 50 кг. Пожарогасителен прах под налягане 15 – 20 bar (20-60 секунди време за изпразване). Оборудвани са с манометър, позволяващ визуална проверка на капацитета. От 1 до 3 метра работен обхват. Задушава горящият материал и отделя кислорода от горивото/материала.

  2. Водни (А): Само за пожари Клас А. Обикновено са с обем гасително вещество 9 литра, тежат около 14-15 кг. (до 1 минута време за изпразване). Оборудвани са с манометър, позволяващ визуална проверка на капацитета. Работен обхват – от 1 до 3 метра. Гасят пожара чрез охлаждане на горящия материал под точката на горене.

  3. Водопенни (АВ): Обикновено с капацитет 9 литра и 40 секунди време за изпразване. Работен обхват – от 1 до 3 метра. Гаси чрез охлаждане и формиране на слой пяна върху пожара, предотвратяващ повторно запалване.

  4. СО2 (ВС): 2 или 5 кг. въглероден диоксид (CO2) под налягане до 200 bar (до 30 секунди време за изпразване). Няма манометър – капацитетът се проверява чрез претегляне. Работен обхват – от 1 до 3 м. Гаси пожара чрез отнемане компонент кислорода. Ефективността намалява при увеличение на температурата на горящия материал. Пожарогасители от тип Въглероден диоксид (CO2) са подходящи и за гасене на горящи ел.инсталации.