Изпълнени са следните мерки за пожарна безопасност:

  • Монтаж на пожарогасителна система;
  • Монатж на пожароизвестителна система;
  • Монтаж на 35 бр. димни люкове;
  • Монтаж на димни завеси за обособяване на димни резервоари;