Съвременните глобални тенденции в строителните конструкции са насочени към увеличаване използването на стомана, независимо от типа на сградата. Тя предлага много предимства спрямо другите строителни материали, но е податлива към корозия и има ниска носеща способност при пожар. Основният въпрос при противопожарната защита на металните конструкции е как температурата на стоманата да се поддържа под определена стойност за даден период от време и как в случай на нарастване на температурата при пожар да се поддържа необходимата носимоспособност, деформации и удължения. Критичната температура, при която започва загуба на носещата способност на стоманените конструкции при нормативно натоварване е 500оС. Набъбващите бои са най-широко използваната система, тъй като те:

  • представляват най-евтината алтернатива за пожарозащита;
  • тънкослойни са;
  • запазват първоначалния външен вид на стоманената конструкция;
  • имат добър външен вид.

       Нанасянето им е като на обикновени бои, но при повишаване на температурата на основата над 200оС, боята под действието на катализатори като фосфорна киселина, набъбва и формира въглеродна пяна, като увеличава обема на покритието над 25 пъти. По този начин боята удължава във времето носещата способност на стоманените конструкции. Това се прави с цел осигуряване на време за евакуацията на хората, намиращи се в сградата и на време за извършване на спасителни и пожарогасителни действия, като се гарантира запазването на здравето и живота на хората. Боите се нанасят чрез безвъздушно пръскане или ръчно чрез валяци.

       „Пожарни Системи“ ЕООД притежава лиценз за изпълнение на огнезащита от „Hempel“ – Дания. За своите продукти „Hempel“ има европейско одобрение за влагане в строежите на Р.България. Компанията притежава сертификат за качество ISO 9001:2000. В зависимост от атмосферните условия използваме:

  •  HEMPACORE ONE FD 43601 – боя на органична основа;
  • HEMPACORE AQ 48860 – боя на водна основа;