Изпълнени са следните мерки за пожарна безопасност:

  • Монтаж на пожарогасителна система;
  • Монатж на пожароизвестителна система;
  • Монтаж на системи за димоотвеждане;
  • Монтаж на сградни водопроводни инсталации за пожарогасене, снабдени с кранове, пожарни табла, шлангове и струйници;
  • Монтаж на пожароустойчиви врати;
  • Огнезащита на метални конструкции;