Изпълнени са следните мерки за пожарна безопасност:

  • Монтаж на пожарогасителни системи;

  • Монтаж на пожароизвестителни системи;

  • Монтаж на сградни водопроводни инсталации за пожарогасене, снабдени с кранове, пожарни табла, шлангове и струйници;

  • Монтаж на пожароустойчиви врати;