Пожарни Системи“  ЕООД е създадена с единствената цел да осигурява безопасност за своите клиенти и партньори, чрез предоставянето на качествени продукти и цялостни, иновативни инженерингови решения. С 25 годишния си опит ние се стремим да прилагаме новостите в сферата на пожарната защита – в дистрибуцията на противопожарна техника и пожарогасителни вещества, както и в проектирането, изпълнението и поддръжката на пожарозащитните системи.  

      Стартирайки като малък местен бизнес, благодарение на нашите клиенти и партньори ние се развихме до международно ниво с дългогодишни клиенти от множество пазари и индустрии. За да подържаме доверието на нашите клиенти в „Пожарни Системи“ ЕООД се набляга на прозрачността в дейността ни, и инвестирането в разработката на надеждни продукти и постоянно професионално обучение.

       Към всеки наш клиент прилагаме персонален подход и отношение, стремейки се да решим всеки проблем свързан с пожарозащитата.