„Пожарни Системи“ ЕООД предлага статични (NSC) и динамични (NSCA) димни завеси на полската фирма NGR TECHNOLOGIE. Основното предназначение на димни завеси NSC и NSCA е да се ограничи хоризонталното разпространението дима върху огромни участъци. Като резултат, това ограничава охлаждането на дима, след това снижаването му към пода и изпълването на цялата област с дим, възпрепятствайки спасителните действия. Тъканта, използвана за димните завеси притежава следните характеристики:

  • Стъклопластова тъкан, двустранно покрита със специален полиуретан;
  • Дебелина – 0,4 мм ;
  • Тегло – 455 г/м2;
  • Огнеустойчивост – D 120 (DH 120);
  • Клас по реакция на огън А2

Димните завеси се произвеждат съгласно стандартите:

  • EN 13501;
  • ITB – 1396-CPR0125;
  • DIN 4102-A2;
  • PN-EN 12101- 1;
  • CE маркировка;

          Статичните димни завеси (NSC) в нормално положение са винаги спуснати и фиксирани към покривната конструкция на сградата. Височината им е в зависимост от изискванията на димоотвеждащата система.

 

          Динамичните завеси (NSCA) в нормално положение са навити в своя корпус. Могат да се окомплектоват със собствено управление или да се свържат към съществуваща пожароизвестителна централа. При подаване на сигнал за пожар се развиват до достигане на проектната им дължина.