Изпълнени 36 бр. пожарогасителни системи. Наличието на различни типове обекти за пожарозащита наложи използването на различни системи за пожарогасене:

  • Водни;

  • Пенни;

  • Газови (СО2 и Азот);